Amy KWONG  鄺思明
董事及設計總監
 
•      紐西蘭奧克蘭大學-建築學士(一級榮譽) 
•      紐西蘭奧克蘭大學-建築學學士
•      紐西蘭奧克蘭大學-藝術學士
•      香港建築師學會會員(HKIA) 
•      香港註冊建築師
•      紐西蘭註冊建築師
•      美國綠色建築協會「能源及環境設計領導」認可專業人士 (LEED®AP)
 
鄺思明小姐是其中一位參與亞太區多個地標性專案的主要建築設計師,工作的範疇全面廣泛,從事的項目種類繁多,尤其擅長發展五星級酒店、綜合發展以及豪華住宅項目。
 
 
 
 
 
Amy2